Miniatyrbild i Photoshop

Inledning

Hej

Idag har jag funderat en del kring en funktion som kommit att bli mer och mer vanlig i de digitala kamerorna. Jag tänker på miniatyreffekten, vilket skapar en känsla av att motivet är en liten modell. Känslan uppstår när skärpedjupet är extremt kort som det blir när man fotograferar nära en liten modell. Det går också att få fram effekten genom att använda en typ av specialobjektiv som kallas för Tilt-Shift objektiv. Dessa objektiv kan vinklas och möjliggör för lek med oskärpa på delar av bilden som annars skulle ligga inom skärpedjupet. Denna artikel kommer inte att handla om varken Tilt-Shift användning eller miniatyreffekten i kamerorna utan om hur man kan skapa den effekten efteråt i Photoshop.

I artikeln kommer du att använda Linsoskärpefiltret, lära dig vad Alfa-kanaler är och hur man kan lägga ihop flera lagermasker till en lagermask.

I Artikeln går vi igenom hur minityreffekten för bilden här nedan togs fram.

Artikelns exempelbild med miniatyreffekt

Artikelns exempelbild med miniatyreffekt

 

Detta är kanske inte det enklaste sättet att skapa en minityrkänsla i en bild, men tekniken ger dig större kontroll. Speciellt riktar jag denna artikel till en god vän som verkligen älskar effekten och använder den flitigt i sin kamera.

Denna artikel finns i textform här nedanför och som videofilm

Bilder som passar bäst

Det är inte alla bilder som passar till denna typ av effekt. T.ex. är en detaljfattig bild inte bra, däremot väl detaljerade bilder. Vyer fungerar bra. Detaljer bör finnas både inom det område som du tänker avbilda skarpt men också helst inom det som ska ligga i oskärpa. Här några exempel på bilder som kan passa.

Detaljrik bild som lämpar sig väl för att skapa miniatyroskärpa

Detaljrik bild som lämpar sig väl för att skapa miniatyroskärpa

Detaljrik bild som lämpar sig väl för att skapa minityroskärpa.

Annan bild som passar för Linsoskärpefiltret

Annan bild som passar för Linsoskärpefiltret

Ett annat exempel på en bild som kan lämpa sig för Linsoskärpa. Här mer för att skapa känslan av kort skärpedjup. Samma bild ser du här nedan med oskärpa inlagt.

Samma bild med Linsoskärpefiltret

Samma bild med Linsoskärpefiltret

Först lite PhotoshopTeori

Innan vi går in på hur bilden tagits fram vill jag beskriva lite teknisk bakgrund så att det blir enklare för dig att förstå processen.

Det jag tänker på är:

• Alfa-kanaler

• Linoskärperfiltret

 

 

Om Alfa-kanaler

Här i texten nämns Alfa-kanaler. Vad är nu det? Väldigt kort kan man säga att:

Alfa-kanal är en lagermask som är sparad för att kunna återanvändas i andra sammanhang.

I lagerpanelen kan man se de lagermasker man har. Om man markerar ett sådant lager och går över till kanalpanelen kan man förutom RGB-kanalerna även se masken som en egen kanal. Denna lagermask syns endast i kanalpanelen för det lager som för tillfället är markerad. Man skulle kunna säga att lagermasken är lokal och bara finns för det aktuella lagret. Vill man nu spara kanalen för att kunna återanvända den i ett senare läge kan man markera lagret i kanalpanelen, högermusklicka på den och spara den som en Alfa-kanal. Lämpligt är att döpa den till något som gör den lätt att identifiera. Alfa-kanalen kommer att vara tillgänglig från vilket lager du än befinner dig på.

 

Så här kan en Alfa-kanal se ut – ett svartvit bild. När den är kopplad till ett lager kommer lagret att döljas där masken är svart och visas där den är vit. I det gråa fältet mellan vitt och svart kommer bilden att visas i olika grader av transparens. Där masken är mörkare kommer lagret att visas mer transparent än där masken är ljusare.

Alfa-kanal

Alfa-kanal

Så här ser det ut när du skapar en Alfa-kanal:

I lagerpanelen skapar du först en vanlig lagermask. Här ser ser du hur det kan se ut.

Markerad lagermask syns i Lagerpanelen

Markerad lagermask syns i Lagerpanelen

Du låter aktuellt lager vara markerat och går in i Kanaler-panelen:

Lagermasken syns i Kanalerpanelen som en kanal

Lagermasken syns i Kanalerpanelen som en kanal

Lagermasken ligger uppe som en kanal, men i Kanalpanelen syns bara det markerade lagrets lagermask. Nu vill du skapa en Alfakanal av masken för att kunna återanvända den i andra lager. Du skapar en kopia av lagermasken som automatiskt blir en AlfaKanal genom att högermusklicka på lagermasken och välja ”Duplicera”. Följande panel kommer då upp:

Duplicera kanal

Duplicera kanal

Du väljer att spara den med ett namn. I detta fall har vi kallat den för ”AlfaKanal”. Därefter trycker du på knappen OK och nu har du skapat en kopia av masken som också är en AlfaKanal:

Kanalen AlfaKanal syns nu i Kanalerpanelen

Kanalen AlfaKanal syns nu i Kanalerpanelen

Den övre av maskerna ”Bakgrund kopiera 2 mask” är ingen AlfaKanal. Den framträder här endast när dess lager är markerad. Däremot kommer den sparade masken ”AlfaKanal” att vara tillgänglig oavsett på vilket lager du arbetar.

 

Om Linsoskärpafiltret

 

Den här typen av oskärpa är kanske den mest avancerade av de oskärpefilter som finns i Photoshop. Med Linsoskärpefiltret ska du kunna skapa samma typ av oskärpa som uppstår när du fotograferar. Syftet är att filtret ska kunna skapa en känsla av naturligt skärpedjup. Du kan mao skapa oskärpa på delar av bilden och med ett antal parametrar påverka hur oskärpan uppträder.

Linsoskärpefiltret (eng. Lens Blur)

Linsoskärpefiltret (eng. Lens Blur)

Jag kommer inte att gå in djupare på Linsoskärpefiltrets design. I bildexemplet visar jag hur du ska använd filtret just för den här bilden.

Är du intresserad av en djupare genomgång av filtret rekommenderar jag dig att gå in i Artikelbiblioteket på shopwphoto.se och titta på artikeln om Linsoskärpefiltret. Den finns både i textform och som instruktionsfilm. Instruktionsfilmen kan du också se här:

 

Vårt bildexempel

Eftersom artikeln handlar om miniatyreffekt har jag valt den här stadsbilden som vår exempelbild.

Exempelbild, stadsbild med mycket detaljer och med bildvinkeln svagt uppifrån.

Exempelbild, stadsbild med mycket detaljer och med bildvinkeln svagt uppifrån.

Bilden visar de sista husbyggena i Hammarby Sjöstad. Fotografen har stått på berget vid Henriksdalsringen. Bilden är detaljrik och bildvinkeln svagt uppifrån, vilket gör att den passar bra för att exemplifiera miniatyreffekten.

Öppna bilden från Lightroom

Öppna bilden i Photoshop från Lighrroom

Öppna bilden i Photoshop från Lighrroom

Menyvalet för att öppna bilden i Photoshop får du genom att högermusklicka på bilden och välja ”Redigera i/Redigera i Adobe Photoshop”. Ett annat alternativ är att markera aktuell bild och därefter nå menyn genom huvudmenyn ”Foto/Redigera I/Redigera i Adobe Photoshop”.

 

Photoshop kommer nu att startas och öppna den aktuella bilden.

 

Öppna bilden från Bridge

 

Använder du inte Lightroom utan istället Bridge gör du så här:

 

Öppna bilden i Photoshop från Bridge

Öppna bilden i Photoshop från Bridge

Från Bridge öppnas bilden på samma sätt som i Photoshop. Högermusklicka på den bild du vill använda och i menyn som öppnas väljer du ”Öppna med/Adobe Photoshop”.

 

Om du lagrat bilden i en RAW-fil kommer den först att öppnas i Camera Raw, eller om du valt att öppna bilden via ovan beskrivna meny med menyvalet ”Öppna i Camera Raw”. I Camera Raw kan du göra en hel del bildjusteringar innan du arbetar vidare med bilden i Photoshop (se bilden nedan). När du är klar i Camera Raw klickar du på knappen ”Öppna bild” och bilden kommer att öppnas i Photoshop med de eventuella justeringar du gjort i Camera Raw inkluderade.

Bilden i Camera Raw

Bilden i Camera Raw

 

Bilden är nu laddad i Photoshop

Oavsett varifrån bilden är laddad kommer det att se ut ungefär så här:

Bilden laddad i Photoshop

Bilden laddad i Photoshop

I Photoshop kan du se bilden i centrum och till höger finns Lager och Kanaler-panelerna.

 

De 4 Photoshopstegen för att skapa en miniatyrbild

 

I Photoshop ska du göra följande 4 steg för att skapa den färdiga miniatyrbilden:

 

1. Först skapar du en kopia av bildlagret och det är främst på kopian du ska arbeta. Den ursprungliga bilden ska vi av säkerhetsskäl inte röra.

2. Som andra steg ska du skapa den mask som ska ligga till grund för var oskärpan ska ligga på bilden. Det är det största arbetet i hela processen och kommer att involvera inte mindre än tre olika lagermasker som sedan slås ihop till den färdiga masken.

3. Därefter ska du spara masken som en Alfakanal.

4. Slutligen skapar du den färdiga miniatyrbilden genom att lägga på ett Linsoskärpefilter på den ursprungliga bilden med hjälp av din Alfakanal.

 

1. Skapa kopia av bildlagret

 

Det svåraste och mest tidskrävande när du ska lägga på Linsoskärpa är att skapa den mask som ska maska ut var oskärpan ska ligga. För att göra det kan det vara bra att använda ett annat oskärpefilter på bilden. Detta måste naturligtvis göras på en kopia av den ursprungliga bilden som ligger i bakgrundslagret.

Så det första du gör är att skapa en kopia av bakgrundslagret. Om du gör något fel med bilden i något läge har du då bakgrundslagret som en backup.

Så här gör du:

 

• Högermusklicka på bakgrundslagret och välj ”Duplicera lager”

• Dialog där du kan sätta ett namn på kopian kommer upp – Jag väljer här namnet ”Temp”. Klicka OK

 

Det nya lagret kommer nu att synas i Lagerpanelen.

Skapa kopia av bildlagret

Skapa kopia av bildlagret

Högermusklicka på lagret som ska dupliceras

 

Döp det nya lagret till “Temp”. Klicka OK och i lagerpanelen kommer den nya lagret att synas.

Spara lagret med lämpligt namn

Spara lagret med lämpligt namn

 

2. Skapa masken

På det nya lagret ”Temp” ska vi:

• Tillverka den mask som vi senare ska använda som källa i Djupschemat när vi lägger på Linsoskärpa.

• Lagermasken ska sparas som en Alfa-kanal.

• Lagret kan därefter tas bort då den inte behövs för det slutliga resultatet.

 

Gör så här:

 

1. Skapa en mask på ”Temp”-lagret, genom att markera aktuellt lager och klicka på lagermasksymbolen 11_Skapa_masken-1 som finns längst ner i Lagerpanelen.

2. Lagermasken har nu skapats och visar sig som en vit ruta på lagermasken:11_Skapa_masken-2
Som du lärt dig tidigare är lagermasken en svartvit bild. Nu när du skapat masken är den troligen helt vit, vilket betyder att den visar hela sitt lager. Om den ändå skulle vara svart markerar du masken och kör tangentkommandot Ctrl/I på PC eller Cmd/I på MAC och lagermasken blir vit.

3. Lägg på Gaussisk oskärpa på lagret. Så här gör du det:

⁃ Markera själva bilden på lagret:
11_Skapa_masken-3

⁃ Lägg på Gaussisk oskärpe-filtret på bilden (Observera att det kommer bara att ske på det lager som du har markerat). Skapa filtret genom att öppna dialogen för filtret via menyn ”Filter/Oskärpa/Gaussisk oskärpa” Kryssa för ”Förhandsgranska” och välj en radie som gör bilden riktigt suddig. Klicka därefter OK.
11_Skapa_masken-4
Resultatet blir att hela bilden blir suddig som du ser bakom dialogrutan ovan.

4. Att skapa masken med rätt utseende kan ibland vara tidskrävande. Därför ska du använda en teknik där du skapar 3 olika masker och som du sedan slår samman till 1 med hjälp av selekteringar. Därför ska du nu skapa 3 kopior av ”Temp-lagret”. På tre av dem ska du skapa de olika lagermaskerna som du senare ska slå samman och lägga på den fjärde. Så här gör du:

⁃ Högermusklicka på ”Temp”-lagret och välj ”Duplicera”. Du kan döpa lagren till ”Temp 1”

⁃ Gör om det ytterligare 2 gånger och döp dessa lager till ”Temp 2” och ”Temp 3” det kommer att se ut så här:
11_Skapa_masken-5
På lagrena ”Temp 1,2 och 3” ska vi nu skapa de lagermasker som vi ska slå samman.

5. Skapa nu lagermasken på lagret ”Temp 1”, i syfte att skapa oskärpa i bildens bakgrund.

⁃ Se till att endast ”Bakgrund”-lagret och ”Temp 1”-lagret är synligt. Klicka bort ögat på de övriga lagren.

⁃ Makera lagermasken på lagret ”Temp 1”. Tänk på att det är viktigt att lagermasken är markerad och inte bilden på lagret.
11_Skapa_masken-6Lagermasken på ”Temp 1” är markerad, vilket syns på den vita streckade linjen runt lagermasksymbolen. Ögat ska synas endast på ”Temp 1” och på ”Bakgrund”-lagret.

⁃ Öppna övertoningsverktyget, vilket man oftast hittar till vänster i Photoshop.
11_Skapa_masken-7Tänk på att inställningen för Övertoningen ska se ut så här (dessa ligger i överkant på skärmen):
11_Skapa_masken-8

⁃ Skapa nu en övertoning i masken genom att dra muspekaren från ett ställe på bilden där du vill att masken ska vara svart till det ställe där du vill att masken ska vara vit, dvs från det ställe där du vill att bilden ska vara skarp till det ställe där du vill att bilden ska vara suddig. Resultatet kan bli så här:
11_Skapa_masken-9
Resultatet syns också på masken i lagerpanelen:
 11_Skapa_masken-10

6. Skapa nu en lagermask på ”Temp 2” genom samma process som på ”Temp 1” men att du lägger masken åt andra hållet, dvs du skapar oskärpa i förgrunden. Resultatet ser ut så här:
11_Skapa_masken-11

7. Bygg nu ytterligare en lagermask men nu på lager ”Temp 3. Den här masken ska plocka fram de delar som ska vara skarpa men som hamnat i de suddiga partierna av bilden. T.ex. ska toppen på byggkranarna vara skarpa även om de har en bakgrund som är suddig. Här använder vi inte övertoningsverktyget utan istället målar vi svart med penselverktyget. Gör så här:

⁃ Se till att lagren ”Temp 3” och ”Bakgrund” är de enda som är synliga

⁃ Markera lagermasken på lagret ”Temp 3” (Tänk på att du markerar masken och inte bilden på lagret)

⁃ Öppna penselverktyget, vilket man oftast hittar till vänster på skärmen.
11_Skapa_masken-12Tänk på att inställningarna för penselverktyget ska se ut så här (de ligger i överkant av skärmen).
11_Skapa_masken-13Storlek och hårdheten kan du behöva justera för att det ska vara lätt att måla. Det är den rutan som i ovanstående exempel har värdet 188. Ändra storleken och hårdheten kan du göra om du klickar på dropdown-menyn intill.
Dessutom måste färgerna vara inställda på svart och vitt:

11_Skapa_masken-14

 

 

 

Om dessa inte är svartvita kan du klicka på 11_Skapa_masken-15Med tangenten ”X” kan du ändra mellan svart och vit penselfärg.

⁃ Nu ska du måla svart över de delar som du vill ska vara skarpa och som måste skiljas från en suddig bakgrund. I detta fall är det toppen på hustaken och träddungarna hitom kanalen samt byggkranarna som du måste måla fram skärpan på. Detta görs alltså genom att måla med svart på lagermasken för att dölja oskärpan.
Måla nu över de delar som du vill skärpa upp och du kommer samtidigt se resultatet på skärmen medan du målar. Lägg ner lite tid på detta så att det blir bra.

8. Nu är samtliga 3 lagermasker klara. För att lägga samman dessa till 1 lagermask gör så här:

⁃ Se till att ingen markering finns på bilden genom kommandot Ctrl/D på PC och Cmd/D på MAC

⁃ Högermusklicka på lagermasken på lagret ”Temp 1” och välj ”Lägg till mask i markeringen”. Selekteringen i masken dvs de delar som är vita kommer nu att markeras på bilden, vilket syns som ”vandrande myror”.

⁃ Därefter ska du högermusklicka på lagermasken på lagret ”Temp 2” och välj ”Lägg till mask i markeringen ”. De vita delarna kommer att läggas till den tidigare gjorda selekteringen. Du kommer att se att för varje selektering du lägger till kommer selekteringarna i bilden att förändras.

⁃ Högermusklicka på lagermasken på lagret ”Temp 3” och välj ”Överlappa mask med markering”. Nu ska vi lägga till ett svart fält och inte vit selektering. I och med det har alla maskerna lagts ihop som selektering/markering på bilden.

9. Skapa den sammanslagna lagermasken på lagret ”Temp”.(Se till att de sammanslagna markeringarna på bilden finns kvar från föregående punkt. Om de saknas gör om förra punkten) Gör så här.

⁃ Markera lager ”Temp”.

⁃ Om ”Temp” redan har en lagermask – ta bort den genom att dra den till papperskorgen. Längst ner till höger i lagerpanelen.

⁃ Skapa ny lagermask från bildens markering genom att klicka på lagermasksymbolen.
 11_Skapa_masken-1

10. Nu är lagermasken klar och ligger på lagret ”Temp”. Så här kan det se ut:
11_Skapa_masken-16
Om du endast synliggör lagren ”Temp” och ”Bakgrund” ser du resultatet. Nu ska detta bättras på genom Linsoskärpefiltret i stället för Gaussisk oskärpa.

 

3. Spara den färdiga lagermasken som en Alfakanal-källa

Nu är lagermasken skapad på lagret som heter ”Temp” och nu kan du spara undan masken så att den kan användas på ett annat lager. Så här ska du göra:

1. Markera lagret ”Temp” i lagerpanelen

2. Gå över till kanalpanelen

3. Högermusklicka på kanalen som heter ”Temp kanal” och välj ”Duplicera”.

4. En dialogbox öppnas där du kan skriva in den nya Alfakanalens namn. Döp den till ”Oskärpemask”. Så här ser det ut i kanalpanelen efteråt:

Lagermasken på lagret Temp är nu sparat som en Alfa-kanal med namnet "Oskärpemask"

Lagermasken på lagret Temp är nu sparat som en Alfa-kanal med namnet “Oskärpemask”

Temp mask är lagermasken och finns bara tillgänglig på lagret ”Temp”. Oskärpemask däremot kan vi återanvända.

 

 

4. Lägg på Linsoskärpefiltret på bilden

 

Nu har du gjort den svåraste delen. Nu går du vidare med att skapa den färdiga bilden genom att lägga på Linsoskärpefiltret med hjälp av den masken som du just skapat:

 

1. Du börjar med att skapa en ny kopia av lagret som innehåller den ursprungliga bilden, dvs lagret som heter ”Bakgrund” och lägg den överst. Döp om den till Miniatyr. Detta görs genom att dubbelklicka på namnet. Då kommer namnet att vara ändringsbart.
13_Lägg_på_Linsoskärpefiltret-1

2. Se till att lagret ”Miniatyr” är markerat och öppna dialogen för Linsoskärpefiltret genom att välja menyn Filter/Oskärpa/Linsoskärpa…
13_Lägg_på_Linsoskärpefiltret-2

3. I Djupschema väljer du källa ”Oskärpemask”, vilket är den Alfa-kanalmask som vi sparat tidigare. I övrigt ställer vi in värdena enligt följande:
13_Lägg_på_Linsoskärpefiltret-3

Avslutning

Nu är bilden klar, förutom att du skulle kunna rensa bort alla templager. Dessa gör ingen nytta längre.

 

Så här blev bilden

14_Resultatet-1

 

Nu kvarstår det bara att spara bilden. Det gör du via menyn Arkiv/Spara eller bara genom att stänga ner Photoshop, då blir du uppmanad att kasta eller spara bilden. Jag rekommenderar dig att göra det sistnämnda.

Har du öppnat bilden från Lightroom kommer den nya automatiskt att uppdateras i Lighroomkatalogen när du sparat bilden i Photoshop.

 

Jag hoppas att du tycker att det varit spännande och lärorikt att gå igenom denna övning och att du nu själv vill kasta dig över Linsoskärpa och skapa miniatyreffekten på egna bilder.

 

Lycka till och vi ses snart igen

 

Anders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *